O korunu Svatého Václava

Velká Úpa - Kostel Nejsvětější Trojice 16. 8. 2021 - 21. 9. 2021

Farní obec Velká Úpa vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže pro děti a žáky O korunu Svatého Václava.

téma: král Václav a jeho babička Ludmila

uzávěrka 21. 9. 2021

maximální formát: A3
výtvarná technika: libovolná
označení prací: jméno, příjmení, věk, škola
zasílací adresa:
L. T. Ficová
Velká Úpa 293
542 21 PEC POD SNĚŽKOU

Více informací zde.

O korunu Svatého Václava