Laden...
Tschechische Poststelle
Tschechische Poststelle

Celý název Česká poštovna Anežka, byla navržena architekty Martinem Rajnišem a Patrikem Hoffmanem a je postavena na Sněžce, dokonce má přiděleno i PSČ.

„Nová“ poštovna nahradila Starou poštovnu, která pocházela asi z poloviny 19. století, v roce 2008 byla stará poštovna rozebrána a snesena pomocí lanovky a helikoptéry.

Konstrukce České poštovny je dřevěnou skládačkou z 20 tisíc dílů. Plášť poštovny je tvořen zdvojeným sklem a dřevěnými okenicemi, jejichž nastavením je možno Poštovnu proměnit z moderní prosklené budovy v dřevěnou boudu a tím ji přizpůsobit povětrnostním podmínkám. U severní strany je točité schodiště, které vede na vyhlídkovou terasu.

web+420 725 399 592
Bergwerk Schmiede
Bergwerk Schmiede

Důl Kovárna je historické hornické dílo nacházející se v Obřím dole na jižním svahu Sněžky. Těžba: měděné, arzénové a železné rudy. První zmínky o dolování jsou z roku 1456, avšak největší rozmach těžby nastal v 19. století. Součástí dolu byla skutečná kovárna později horská bouda Kovárna, v níž se vyráběly a upravovaly důlní nástroje a zařízení. Těžba měděných a arzénových rud v dole Kovárna skončila v roce 1876. Horská bouda Kovárna poté sloužila jako Hostinec. Bohužel díky nedostatečné údržbě bouda od padesátých let 20. století chátrala a v roce 1979 byla zbourána. Na počátku padesátých let 20. století byl zahájen geologický průzkum za účelem zjištění možného využití jednotlivých ložisek. Bylo uzavřeno 7 km nových chodeb v oblasti štoly Prokop, průzkum nepřinesl žádoucí výsledky, geologové štolu opustili, veškerá technika byla ponechaná na místě, pouze vstupní chodba byla odstřelena a zavalena.

Uzavírka dolu: Cílem je zpřístupnění štoly Prokop a zároveň provést vyčištění a zabezpečení spodního patra, které je neustále zaplavováno bahnem a dolu by tak mohl hrozit zánik.

web+420 499 736 130
Historischer Kern
Historischer Kern

Dnes je Velké Úpa spojena moderní komunikací, avšak tomu tak vůbec nebylo. Údolí mezi Maršovem a Velku Úpou bylo do roku 1837 natolik neprůchodné, že když v roce 1779 navštívil obec císař Josef II., musel jet z Maršova přes Albeřice na Malou Úpu a přes boudu Jana do Velké Úpy. Během této návštěvy dal podmět ke stavbě kostela a tím i k založení farnosti, tak se definitivně Velká Úpa oddělila od Maršova. Teprve v druhé polovině minulého století došlo postupně k rozvoji turistiky, tím chalupníci našli nový zdroj obživy v poskytováním služeb turistům. Kolem kostela s hřbitovem vzniklo přirozené centrum horské obce s farou, školou, poštou hostincem a obchody. Po roce 1900 bylo postaveno několik penzionů.

Od roku 1980 je Velká Úpa částí města Pec pod Sněžkou.

Již za První republiky se v obci naházela v poloroubené stavbě vyhlášená cukrárna.

Horská farma Děčínská bouda
Horská farma Děčínská bouda

Historie Děčínské boudy, v polovině 19. století zde stálo 8 letních bud a kolem vedla cesta horských nosičů na Sněžku. Od roku 1846 bylo postaveno původní stavení, avšak o půl roku později pan Richter nechal stavení zbořit a postavit nový horský hostinec s ubytováním (v mírně rozšířené podobě se dochoval dodnes). Po vyhnání sudetských Němců budovu s pěti pokoji a dvaceti lůžky převzal československý stát a dlouhá léta fungovala jako podniková chata ČSAD Děčín. V roce 19966-1972 zde hospodařili Bergerovi. Vystřídalo se zde několik majitelů, ale od roku 2006 zde farmaří manželé Mlejnkovi. Stáda několika krav a ovcí spásají rozsáhlé luční enklávy v Eliščině údolí na Pomezních boudách, ve Velké Úpě i na Černé hoře. Přímo na Růžohorkách vyrábějí domácí jogurty, zákys máslo i tvaroh, tyto mléčné produkty vyrábějí v mlékarně, která je hned za Děčínskou boudou. Personál, který pracuje na Děčínské boudě nosí dobové kroje. Hlavní sezónu mají od května do října, pokud se nevejdete do restaurace, nemusíte se ničeho bát z boku chaty mají hadové okénko. Novinkou by měla být lednice na pumpě před Peci pod Sněžkou, kde si můžete zakoupit jejich domácí mléčné výrobky.

web+420 733 557 999
Alterpetzerkretscham
Alterpetzerkretscham

Nejstarší budova v Peci pod Sněžkou (r. 1644). Hans David Hofer (místní rychtář) založil v tomto domě v 70. letech 18. století hostinský podnik jménem Petrzer Kretscham – dnes Hospoda na Peci. Podnik vedli potomci pana Hofera do znárodnění hostince (1945).

V letech 1956-1959 zde proběhly čestné opravy a přeměny za účelem samoobsluhy, která v tomto domě měla být zřízena.

Roku 1996 byl historický dům prohlášen za kulturní památku.

web+420 499 896 210
Marienkapelle
Marienkapelle

Postavena v roce 1888 a to na základě sbírky dobrodinců této obce. Stavitel kaple byl Albert Buchberger s pomocníky Johann Goder a Wenzel Renner. V době, kdy se kaple stavěla, tak Pec pod Sněžkou nebyla turistická obec, avšak obec horníků, dřevařů, uhlířů a pašeráků. Při slavnostním vysvěcení velkoúpský páter nabádal občany, aby přestavěli svá obydlí pro letní pobyty turistů a tím vylepšili své životní podmínky. Tím začínala nová etapa pro občany i obec samotnou. Kaplička v době svého postavení nebyla tolik nápadná jako je nyní. Stála za chátrající arzenikovou hutí nebo-li „jedová chýše“. Až roku 1930 po zboření jedové chýše se kaplička objevila v plné kráse. V roce 1933 byla kaplička renovována, při opravě se našla krabice se 14 obrazy křížové cesty. (V létě je kaplička otevřena)

Kapelle St. Barbara
Kapelle St. Barbara

Během Velké války Johann Dix postavil kapli se zvonicí, která později zpustla. Od rekonstrukce dokončené roku 2005 interiér zdobí freska s výjevy ze života sv. Barbory podle návrhu Květy Krhánkové.

Kapelle im Riesengrund
Kapelle im Riesengrund

Na vzácně dochovaném pozůstatku přehrady klausy pro plavení dřeva stojí kaple připomínající katastrofu z července 1897. Kousek odtud pod lavinami bahna a kamení zemřelo sedm horalů.

+420 499 896 210
Allerheiligenkapelle
Allerheiligenkapelle

Obyvatelé Vysokého Svahu a sousedních Zahrádek si postavili svou kapličku pro pobožnosti a jako výraz sounáležitosti. Nezájmem následovníků i dílem vandalů zcela zpustla a jako memento čeká na obnovu.

Kirche zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit
Kirche zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit

Císař Josef II. při reformě monarchie zrušil řadu církevních institucí, ale v odlehlých místech naopak podpořil vznik farností s kostelem a školou. Při sobotní bohoslužbě přístupný kostel se dochoval v původní podobě.

Waldburg Aichelburg
Waldburg Aichelburg

Po předčasné smrti osvíceného majitele panství Bertholda Aichelburga mu vděční obyvatelé vybudovali památník v podobě lesního hrádku. Klíče od hradní síně půjčuje hostům TIC Veselý výlet.

Siedlung Blaugrund
Siedlung Blaugrund

Ledovcem do široka vymodelované údolí pod výraznou Studniční horou přeměnili dřevaři na luční enklávu. Původní chalupy a boudy jsou součástí zóny chráněné lidové architektury.

Siedlung Sackenberg
Siedlung Sackenberg

Tradiční luční enkláva na stejnojmenném kopci je příkladem harmonické rozvolněné horské zástavby s dochovanými původními chalupami, solitérními stromy, pěšinami, agrárními terasami a valy.

Siedlung Vorder Sonnenseite
Siedlung Vorder Sonnenseite

Před dřevařskou kolonizací roku 1566 už stálo několik chalup na Výsluní ve Velké Úpě. Přední část si zachovala původní ráz s chalupami, agrárními valy, terasami, štětovanými cestami a kapličkou.

Siedlung Gross Tippeltbaude
Siedlung Gross Tippeltbaude

Některé pracně získané luční enklávy byly pojmenovány po svých zakladatelích. Tak tomu bylo i v případě Velkých Tippeltových Bud, které byly místem a svědkem téměř 400 let trvajícího těžkého života potomků pacholků. Po druhé světové válce a odsunu starousedlíků hospodaření na luční enklávě, jako i jinde v Krkonoších, skončilo. Z bud se staly rekreační chalupy a chaty. Velké Tippeltovy Boudy se nacházejí na severním svahu Světlé hory v nadmořské výšce od 870 do 1.010 metrů. Jsou dostupné po zelené turistické značce vedoucí z Vlašských Bud směrem k rozcestí na Pražačce nad Temným Dolem.

Gedenkstätte der Riesengebirgsopfer
Gedenkstätte der Riesengebirgsopfer

Na nejdrsnějším místě hor stála malá kaplička později přestavěná do dnešní podoby. Jména na dřevěné desce připomínají neštěstí lidi, kteří zemřeli ve východních Krkonoších v lavině, pádem, bleskem či umrznutím.

Klause im Buchtal
Klause im Buchtal

Dnes se kolem přehrady nachází turistická trasa s dřevěnými chodníky, přes přehradu se můžete svézt i na fly kladce provozované místním Monkeyparkem.

Aussichtsturm Braunberg
Aussichtsturm Braunberg

Rozhledna u horní stanice sedačkové lanovky Hnědý Vrch je s vyhlídkovou plošinou 27 metrů nad zemí nejvyšší v Krkonoších. Nahoru vede 138 schodů s pěti odpočinkovými místy.

Säulenkapelle und Wanderer-Plastik
Säulenkapelle und Wanderer-Plastik

Sloupovou, mírně nakloněnou kapličku, která se nachází v pecké enklávě Chaloupky, postavili na cestě z centra města do Zeleného dolu zbožní horalé. Od roku 2004 zdobí kapličku bronzová socha poutníka v nadživotní velikosti. Jejím autorem je umělecký kovář Libor Hurda. Jako vzor mu posloužila známá postava východní části Krkonoš, které se zde říkalo „Šedý Vlk“.

Schrommaweg in Sturzpflaster-Methode
Schrommaweg in Sturzpflaster-Methode

Kameny jsou ukládány na výšku vedle sebe mezi masivní kamennou obrubu, vyklínovány menšími kameny a prosypány materiálem jemnější frakce. Povrch cesty může zůstat pohledový nebo zasypán hlínou/jemným štěrkem 0-4 a zhutněn.

Artilleriebunker
Artilleriebunker

Se zkušenostmi z I. světové války vybudovalo ohrožené Československo opevnění proti nacistickému Německu. Cestu Obřím dolem u kapličky střežily tři betonové bunkry, dnes zarostlé v lese.

Aparthotel Svatý Vavřinec
Aparthotel Svatý Vavřinec
web+420 770 122 121
Bouda Máma wellness hotel
Bouda Máma wellness hotel

Pec pod Sněžkou 124

web+420 244 465 666, +420 602 304 989
Grand Hotel Hradec
Grand Hotel Hradec
web+420 490 509 509
Horský hotel Lesní bouda
Horský hotel Lesní bouda

Černý Důl 187

web+420 736 678 302
Hotel **** Horizont
Hotel **** Horizont
web+420 499 861 111
Hotel Bouda Jana
Hotel Bouda Jana

Velká Úpa 31

web+420 603 433 490
Hotel Energetik
Hotel Energetik
web+420 725 356 102
Hotel Hořec
Hotel Hořec

Pec pod Sněžkou 195

web+420 499 736 149
Hotel Kolínská bouda
Hotel Kolínská bouda

Velká Úpa 319

web+420 499 736 201
Hotel Modřín
Hotel Modřín
web+420 732 702 303
Hotel Pecr Deep
Hotel Pecr Deep

Hotelový komplex PECR WELL/DEEP se nachází v samém centru lyžařského střediska Pec pod Sněžkou a patří mezi nejmodernější hotely v Krkonoších. V hotelu PECR DEEP (který je vzdálen cca 100m od PECR WELL), připravujeme „A La Cartovou“ restauraci s moderní gastronomií a letní terasou. Celková kapacita restaurace je přibližně 80 míst + 70 míst na letní terase.

web+420 732 424 470
Hotel Pecr Deep & Hotel Pecr Well 4*
Hotel Pecr Deep & Hotel Pecr Well 4*
web+420 739 484 261
Kovárna Residence
Kovárna Residence
web+420 777 949 336, +420 775 931 113
Residence Post
Residence Post
web+420 775 931 113, +420 777 949 336
Sněžka Residence
Sněžka Residence
web+420 777 949 336, +420 775 931 113
Informační centrum Pec pod Sněžkou KRNAP
Informační centrum Pec pod Sněžkou KRNAP

542 21 Pec pod Sněžkou čp. 172

web499 896 213
Veselý Výlet
Veselý Výlet
web+420 499 736 130
Bouda pod Sněžkou
Bouda pod Sněžkou
web+420 491 617 077, +420 734 151 546
Burger House Pecr
Burger House Pecr

Naše výběrové maso připravujeme s použitím nejlepších čerstvých surovin. Burgery a steaky nabízíme s řadou čerstvě připravených salátů, omáček  a domácích hranolků. Jídelní lístek k nahlédnutí na webu.

web+420 739 983 121
Café Restaurant Kovárna
Café Restaurant Kovárna

Pec pod Sněžkou 293

Restaurace se nachází v přízemí Residence Kovárna směrem k lanovce na Sněžku.

Otevírací doba:

10,00 - 22,00 hodin

+420 777 515 513
Chata Viktorka
Chata Viktorka
web+420 774 773 774
CRAFT coffee
CRAFT coffee
web+420 777 671 103
Grand Hotel Hradec
Grand Hotel Hradec
web+420 490 509 509
Horská farma Děčínská bouda
Horská farma Děčínská bouda
+420 733 557 999
Horský hotel Lesní bouda
Horský hotel Lesní bouda

Černý Důl 187

web+420 736 678 302
Hospoda Na Peci
Hospoda Na Peci

Pec pod Sněžkou 142

web +420 607 532 418
Hotel **** Horizont
Hotel **** Horizont

Pec pod Sněžkou 141

web+420 499 861 222
Hotel a hostinec Hvězda
Hotel a hostinec Hvězda
web+420 722 702 111
Luční bouda
Luční bouda
web+420 733 740 888
Pecký pivovar
Pecký pivovar
web+420 499 896 273
Pension Relax
Pension Relax

Velká Úpa 140

web+420 775 284 706
Pizza Anděl
Pizza Anděl
web+420 776 660 615
Restaurace Pecr Deep
Restaurace Pecr Deep

Vyberte si z našeho bohatého menu, které pro vás připravil a se svým týme uvařil šéfkuchař Jiří Eichler. Jiří Eichler je členem Czech National Culinary Team a reprezentuje Česko na mezinárodních gastronomických soutěžích. V minulosti pracoval v Aureole fusion restaurant a v bistru Monk.

web+420 739 983 121
Sagasserbauden
Sagasserbauden
CRAFT coffee
CRAFT coffee
web+420 777 671 103
Grand Hotel Hradec
Grand Hotel Hradec
web+420 490 509 509
SKY CLUB 18
SKY CLUB 18

Pec pod Sněžkou 141

web+420 499 861 222
Aparthotel Svatý Vavřinec
Aparthotel Svatý Vavřinec

Das Wellness in den Riesengebirgen bietet einen Whirlpool, finnische Sauna mit Außendusche zur Abkühlung, Kneipp-Tretbecken, eine Biosauna mit Aromatherapie, eine Dampfsauna, Erlebnisduschen, einen Wasserauslauf, einen Ruheraum, eine Lounge mit Bar und die Möglichkeit, einen privaten Whirlpool mit privater Entspannungszone zu nutzen.

web+420 770 122 121
Hotel **** Horizont
Hotel **** Horizont

Machen Sie Ihren Aufenthalt in Pec pod Sněžkou angenehmer und tanken Sie neue Energie bei Reflex- oder klassische Massage, originellen Thai-Massagen, Wickeln oder Bad mit Massagedüsen im HOTEL **** HORIZONT. Professionelles Personal berät Sie gerne mit der Auswahl der richtigen Prozedur.

web+420 499 861 536
Wellness centrum Pecr
Wellness centrum Pecr

Unser Wellness ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Schauen Sie vorbei, ob Sie Gast des PECR Wellnesshotels sind oder nicht. Wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen und Ihnen mit unserem Angebot an Wellness-Behandlungen entgegenkommen.

web+420 739 484 261
Pension Modřín
Pension Modřín

Die Unterkunft in der Wintersaison bietet Wellness im Preis inbegriffen. Untergebrachter Gast kann direkt von seinem Zimmer in den Entspannungsteil der Pension gehen und Wellness-Dienstleistungen genießen - Whirlpool RELAXO, finnische Sauna, Dampfbad mit Aromatherapie, Fitness. Massage und Bademantel sind gegen Gebühr.

web+420 603 207 724
Pension Relax
Pension Relax

Gönnen Sie Ihrem Körper einen Moment der Entspannung und nutzen Sie unser privates Wellness, das einen Whirlpool mit Massagedüsen und eine finnische Sauna bietet. Wellness ist täglich von 14.00 bis 22.00 Uhr nur für untergebrachte Gäste geöffnet.

web+420 499 629 446
BOUDA MÁMA
BOUDA MÁMA
web+420 602 304 989
Bowling bar
Bowling bar

Pec pod Sněžkou 327

web+420 605 213 695
Bowling Pension Relax
Bowling Pension Relax

Velká Úpa 140

web+420 608 830 030
Hotel **** Horizont
Hotel **** Horizont

Přímo v HOTELU****HORIZONT

vnitřní bazén, vířivka, sauna

1 squashový kurt

2 ricochetové kurty

vybavená posilovna včetně kardio strojů

spinning (spinningové lekce pod vedením profesionálního instruktora)

stolní tenis

kuželková dráha

venkovní badminton a kuželky (v letním období).

web+420 499 861 536
Monkey Park
Monkey Park
web+420 777 801 050
Music Club Klondike
Music Club Klondike

Multižánrově zaměřený hudební klub v centru Pece pod Sněžkou. V programu naleznete koncerty rockové, punkové, ska, ale i blues, rock´n´roll, swing, DJs, divadlo, festivaly sportovní i kulturní a závody venkovní i v prostorech klubu.

web+420 728 502 738
Pepa Sport
Pepa Sport

Pec pod Sněžkou 300

web+420 776 602 608
Relaxpark
Relaxpark

542 21, Pec pod Sněžkou č. p. 351

web+420 739 335 466
Dětské hřiště Pec pod Sněžkou
Dětské hřiště Pec pod Sněžkou

Vůbec první děteské hřiště v Peci pod Sněžkou bylo postaveno v roce 2005 pod penzionem Veronika. Na výrobu hřiště bylo použito akátové dřevo, které je sice nákladnější, ale díky němu se výrazně prodlouží životnost celého komplexu.

Dětské hřiště Velká Úpa
Dětské hřiště Velká Úpa

V roce 2006 se otevřelo další hřiště, tentokrát ve Velké Úpě. Zde je navíc součástí hřiště kiosek se zastřešeným posezením, kde hasiči ve spolupráci s městem často pořádají kulturní akce.

Herní krajina Pecka
Herní krajina Pecka

Herní krajina Pecka se prostírá mezi poznáním přírody, zážitkem z architektury a fantaskní hravostí ve výšce 1062 m n.m. Unikátní soubor dřevěných interaktivních soch a objektů na motivy krokonošské fauny nabízí nadživotní setkání se zvířecími obyvateli nejvyšších českých hor.

Krakonošova zpovědnice
Krakonošova zpovědnice

Od července 2014 je v Peci pod Sněžkou nová, unikátní vycházková trasa pro děti i dospělé - Putování ke Krakonošově zpovědnici. Krakonošova zpovědnice se nachází v bývalé kapličce u Staré cesty spojující centrum Velké Úpy a centrum Pece pod Sněžkou. Do zpovědnice patří všechna tajná dětská přání a hříšky.

Malá ZOO Kolínská bouda
Malá ZOO Kolínská bouda
web+420 499 736 201
Monkey Park
Monkey Park
web+420 777 801 050
Přímo k lanovce
Přímo k lanovce

Bezbariérová zážitková trasa s herními prvky a možností prověřit si znalosti Krkonoš, zakončená dětským hřištěm u dolní stanice Lanové dráhy na Sněžku. 

  • Ke hře budete potřebovat mobilní telefon s možností snímání QR kódu a připojením na internet. 

  • Stezka vás dovede z horní části parkoviště Kaplička P3 až ke spodní stanici Lanové dráhy na Sněžku.

  • V této hře budete odpovídat na otázky tím, že pomocí fotoaparátu v mobilním telefonu sejmete QR kód u každé zastávky a pomocí formuláře odpovíte.

  • Stezka vás doprovodí přes 7 zastávek, kde si vy a vaše děti ověříte svoje znalosti Krkonoš.

  • Kdo uspěje, může se na konci interaktivní hry registrovat a získat odměnu. Všichni registrovaní budou zařazeni do slosování o jízdenky na Lanovou dráhu Sněžka, které proběhne jednou do roka.

  • Nebudete litovat, ani pokud nebudete mít náladu na internetové hry. Na každé zastávce je také čistě mechanická hra.

  • Když se budete cítit unavení, odpočinete si na lavičkách u každé zastávky.

Relaxpark
Relaxpark

542 21, Pec pod Sněžkou č. p. 351

web+420 739 335 466
Lanová dráha Hnědý vrch
Lanová dráha Hnědý vrch
web+420 840 888 229
Lanová dráha Portášky
Lanová dráha Portášky
web+420 840 888 229
Lanová dráha Sněžka
Lanová dráha Sněžka
web+420 499 405 522, +420 499 405 531
Mapa