Délka32,4 km
Sdílet
Černý Důl - Černá hora - okolo Světlé hory - Javoří Mlýn - Pec pod Sněžkou

Trasa začíná v Černém Dole, kam se jednoduše dostanete Krkonošským cyklobusem, který odjíždí jak z Pece, tak i Velké Úpy (jízdní řády). Z Černodolského náměstí pojedete po hlavní silnici směrem dolů po modře značené cyklotrase 4301, která po 850 metrech odbočuje doleva. Po této trase dojedete až k Hoffmannově boudě, kde se vydáte vpravo po státní silnici a po 200 metrech se vlevo napojíte na zeleně značenou cyklotrasu K19A. Po této asfaltové cestě dojedete až na vrchol Černé Hory. Na rozcestí pod Černou boudou se napojíte na červeně značenou cyklotrasu K1B, která vás dovede ke Krausvým Boudám, kde odbočíte doleva na modrou cyklotrasu K23 směrem na Vlašské Boudy. Na Vlašských Boudách se zastavte u nově zbudované Zvoničky a pokochejte se výhledy do krajiny. Cesta pokračuje do kopce a napojí se na 1. Krkonošskou cyklo NS, které se budete držet a dovede vás až k Pražské boudě. U Pražské boudy odbočíte vpravo na cyklotrasu K20 okolo Vébrovy boudy a Kladenky až zpět do Pece pod Sněžkou.

Tipy:

  • Rozhledna panorama na Černé hoře.
  • Bývalá osada Tippeltovy boudy určitě stojí za navštívení. Jedná se o vesnickou památkovou zónu a nejzachovalejší soubor lidové architektury v Krkonoších.
  • Uprostřed osady Vlašské Boudy se nachází roubená, obdélníková kaple Zvonička. Stavba slouží jako místo odpočinku pro kolemjdoucí, úkryt před nepříznivým počasím nebo místo setkání místních obyvatel. Zvonička je postavena tak, aby zachovala ducha hor. Nabízí krásné výhledy do okolí a je doplněna o dřevěné reliéfy a skleněné prvky. ZAJÍMAVOST: Na sjezdu z Vlašských bud uvidíte po pravé straně Fucnerovu Paseku, která slouží jako přezimovací obora pro jelení zvěř.

Mapa trasy

Profil trasy

Profil trasy