Pec pod Sněžkou a její okolí nabízí velké množství značených, různě náročných cyklotras. Počáteční výškový rozdíl lze snadno překonat pomocí lanovky – přepravu kol nabízí lanovka na Hnědý vrch, Portášky i na Černou Horu v Janských Lázních.

Od června do září je možné využít pravidelné linky Krkonošských cyklobusů – aktuální informace o jejich provozu naleznete na www.krkonose.eu. Pro vyznavače extrémních sportů je v Peci připravena i sjezdová trať pro horská kola. Pro výjezd je možné opakovaně využít lanovku na Hnědý vrch. Na území KRNAP a jeho ochranného pásma je vybudován systém terénních tras vhodných převážně jen pro horská kola. Je značen dřevěnými gravírovanými piktogramy a udržován Správou KRNAP. V Peci pod Sněžkou a Velké Úpě se každoročně pořádá několik zajímavých cyklistických závodů (např. český pohár MTB XCO nebo podzimní vyjížďka Okolo Pece).

Cyklotrasy

Trasa č. 20

Trasa č. 20Pec pod Sněžkou - Husova bouda - Pražská bouda - Kladenská bouda – Pec pod Sněžkou

Krátká, ale výživná trasa, vás dovede na hřebeny Krkonoš, odkud se můžete vrátit do Pece, případně se napojit na další trasy a pokračovat například na Černou horu nebo do Černého dolu. Trasa začíná u dolní stanice sjezdovky Javor v Peci pod Sněžkou, je dlouhá 5,5 km a vede souběžně s modrou turistickou značkou po asfaltovém a zpevněném povrchu. Stoupání z Pece pod Sněžkou se můžete vyhnout, pokud využijete lanovku na Hnědý vrch. U sjezdovky Javor pokračujte podél potoka směrem na Zahrádky a ke spodní stanici lanovky na Hnědý vrch. Z horní stanice pokračujte doleva směrem k Lesní boudě a dále po hřebeni červené přes Husovu boudu až k Pražské boudě. Na rozcestí odbočte vlevo na silnici po zelené. Čeká vás sjezd přes Kladenskou boudu zpátky do Pece pod Sněžkou. Oblíbenou prodlouženou variantou je pokračovat u Pražské boudy rovně přes Kolínskou boudu až na Černou horu.

Trasa č. 21

Trasa č. 21Pec pod Sněžkou – Chata Betyna – Bouda v Obřím dole – Bouda pod Sněžkou - Kaplička

Trasa začíná na parkovišti U kapličky (Pec pod Sněžkou), je dlouhá 4 km a vede souběžně s modrou turistickou značkou po asfaltovém povrchu. Od parkoviště pokračujte ke spodní stanici lanové dráhy na Sněžku, stále rovně po modré turistické značce kolem chat Betyna, Boudy v Obřím dole, Boudy Pod Sněžkou až ke kapličce v Obřím dole. Dále již není cesta na kole povolena. Nenáročnou cestu můžete využít i při cestě do historického dolu Kovárna.

Trasa č. 23

Trasa č. 23Velká Úpa - Vlašské Boudy - Velké Tippeltovy Boudy - Krausovy Boudy

Náročnější trasa je dlouhá 7 km a z větší části vede souběžně se zelenou turistickou značku po zpevněných i nezpevněných cestách. Větší část tohoto náročnějšího výletu je vedena po vedlejších silnicích nebo po asfaltových lesních cestách, z toho jedna třetina vede kamenitým či štěrkovým terénem. Z hlavní silnice směrem z Velké Úpy do Pece pod Sněžkou odbočíme na začátku Velké Úpy ve Vavřincově dole vlevo do Javořího dolu. (Alternativou je trasa č.23 A z Vavřincova dolu ve Velká Úpě přes Hlušiny, která odbočuje z hlavní silnice po žluté turistické značce.) Více jak 300 výškových metru prověří fyzičku, odměnou za nejnáročnější úsek je nezapomenutelný výhled. Od Vlašských bud pokračujeme ještě několik set metrů a vjíždíme na svah Světlé hory. Dojedeme ke Krausovým boudám, odkud můžeme sjet do Janských Lázní nebo do Horního Maršova a pokračovat po hlavní cestě zpět do Pece pod Sněžkou.

Trasa č. 22

Trasa č. 22Velká Úpa – Výsluní – Janovy Boudy

Z hlavní silnice vedoucí z Velké Úpy do Pece pod Sněžkou odbočíme před hotelem Pecr v Peci pod Sněžkou vpravo souběžně s modrou turistickou značkou. Z této cesty odbočíme cca po 1 km vlevo. Trasa je dlouhá 3 km a vede po zpevněných i nezpevněných cestách. Z Janových bud můžeme pokračovat na Růžovou horu nebo na druhou stranu do Spáleného Mlýna. Mezi Výsluním a Janovými boudami nad horní stanicí lanové dráhy Portášky můžete nabrat síly na Sagasserových boudách. Podávají tu typická i netypická krkonošská jídla nebo steaky ze skotského náhorního skotu.

Přes Růžohorky

Přes RůžohorkyJanovy boudy – Chata Růžohorky – Růžová hora

Tato trasa se napojuje na trasu č. 22 na Janových boudách a vede souběžně se žlutou turistickou značkou na Růžovou horu. Trasa je dlouhá 4,5 km a vede po zpevněných a asfaltových cestách. U stanice lanové dráhy a Růžové hoře však cesta pro cyklisty končí a dál můžete na nejvyšší horu pokračovat buď pěšky, nebo lanovkou. Cestou je několik chalup s krkonošskou kuchyní, oblíbenou nejen mezi cyklisty.

Trasa č. 1A

Trasa č. 1A Trasa č. 1A (část Krkonošské diagonály vedoucí přes celé Krkonoše)

Trasa vede z Harachova a Špindlerova Mlýna, přes Strážné, Výrovku a Čertovy schody do Pece pod Sněžkou, kde hned za křižovatkou odbočíte podle značky vlevo z hlavní silnice vedoucí do Velké Úpy a pokračujete na Janovy boudy, Spálený Mlýn a Lysečinské Boudy. Zde je možnost pokračovat po 1A přes Rýchorský hřeben až do Žacléře nebo zvolit trasu 1B přes Horní Maršov, Krausovy Boudy, Černou Horu a Tetřeví Boudy zpět do Pece pod Sněžkou. Úseky 1A tvoří trať při cyklistických závodech jako Krkonošská 70 nebo Žacléřská 70.

Trasa Výrovka – Kaplička – Luční bouda je zatím vedena jako trasa ve zvláštním režimu a měří 2,5 km.

Další navazující značené cyklotrasy v okolí

Trasa č. 26Cestník – Dlouhý hřeben – Stará hora – Horní Maršov – Mánkova cesta – Antonínovo Údolí – Bystřice – Rýchorský kříž

Náročná trasa měří 23 km a vede po všech druzích povrchu – asfaltu, zpevněné i nezpevněné cestě. K Cestníku se dostanete z Horní Malé Úpy, kam dojedete například z Janových bud (viz trasa č. 22). Odbočíte doleva do Spáleného Mlýna, odkud vás čeká prudké stoupání ke kostelu v Horní Malé Úpě. Případně můžete pokračovat až na Pomezní boudy a k Cestníku dojet téměř po vrstevnici. Z Cestníku čeká cyklisty sjezd do Horního Maršova. Těsně před Horním Maršovem odbočuje značená trasa č. 26 společně se žlutou turistickou značkou a stoupá směrem k Rýchorám. Na prvním rozcestníku se cyklisté mohou rozhodnout pro delší variantu, kdy odbočí vpravo do Antonínova údolí, nebo budou pokračovat po trase 26C a společně se žlutou značkou vystoupají až na Rýchorskou boudu. Delší varianta přes Antonínovo údolí sveze cyklisty do malebné horské osady s lesní plovárnou, aby je následně vedla prudkým stoupáním na Bystřici a na Rýchory. Z Rýchor můžete pokračovat do Žacléře, Svobody nad Úpou nebo Mladých Buků. Při opačné variantě z Žacléře k Cestníku tak můžete vyzkoušet část závodní cyklistické trati Žacléřské 70, která se jezdí na konci září.

Trasa č. 24Spálený Mlýn – Pomezní Boudy – Eliščino údolí

Trasa měří 10 km a vede po asfaltovém a zpevněném povrchu. Ze Spáleného Mlýna, kam dojedeme na kole po cyklotrase č. 22 z Janových bud nebo po hlavní silnici (kde je trasa č. 24 značena). Před námi je okruh na Pomezní boudy. Vystoupáme ze Spáleného Mlýna směrem ke kostelu sv. Petra a Pavla, kde si můžeme projet okruh kolem Kraví hory, a dále pokračujeme na Pomezní boudy. Z Pomezních bud pokračuje trasa č. 24 společně se žlutou turistickou stezkou a také pohádkovou stezkou. Od obou se odpojuje vpravo a cca po 10 km se vrací do Spáleného Mlýna.
Klesáme dolů do údolí. Při pohledu na roztroušené chalupy v úbočích a louky poseté pestrobarevnými květy si vychutnáváme tu pravou krkonošskou atmosféru. Sestoupáme k rozcestníku. Cyklotrasa 24 pokračuje doprava po pěšině tzv. Eliščiným údolím a kopíruje tok potoka Malá Úpa. Po 2 kilometrech od parkoviště dorazíme k prvnímu odpočívadlu s lavičkou. Děti potěší postavička vodníka a na tabuli napsaná pohádka od spisovatelky Marie Kubátové, která je součástí „Pohádkové stezky“ s celkovým počtem 10 pohádek. Kousek odtud se nalézá rozcestí. Šipka nám ukáže směr ke kostelu sv. Petra a Pavla.

Trasa č. 19AZa Hoffmanovými boudami (Janské Lázně) – Zinneckerova bouda – Sokolská bouda (mimo provoz) – Pension U staré lanovky – vrchol Černé hory – Černá bouda

Vrcholová cyklistická trasa měří 7,5 km a vede z Janských lázní až na vrchol Černé hory po asfaltovém povrchu. Z Janských Lázní pokračujte k Hoffmanovým boudám, odkud zabočíte vpravoa budete stoupat nekonečnými serpentinami až na vrchol Černé hory. Sokolská bouda je bohužel už několik let zavřená, občerstvit se ale můžete U Staré lanovky nebo na Černé boudě. Dále můžete pokračovat okolo Pardubických bud do Maršova nebo zpátky do Janských lázní nebo do Pece pod Sněžkou kolem Kolínské boudy a dále po trase č. 20.

Trasa č. 18Pod Rennerovkami – Tetřeví boudy (Liščí cesta)

Jedna z nejhezčích tras v Krkonoších měří 5,5 km a vede po zpevněných i nezpevněných cestách. K Liščí cestě se můžete vystoupat z Pece pod Sněžkou trasou č. 20 k Husově boudě nebo vyjet lanovkou na Hnědý vrch, odkud přejedete směrem k Tetřevím boudám. Od Tetřevích bud je značena trasa č. 18 společně se zelenou turistickou trasou a vede až k Zadním Rennerovkám. Tzv. Liščí cesta nabízí krásné výhledy. Od Zadních Renerovek můžete pokračovat například k chalupě Na Rozcestí a dále k chatě Výrovka. Od Výrovky Vás do Pece čeká prudký sjezd po asfaltové cestě až do Pece pod Sněžkou. Kdo by si chtěl ještě kopec přidat, může si dojet pro výhled na Sněžku k Luční boudě.