Příchod Betlémského světla

Velká Úpa - Kostel Nejsvětější Trojice 21. 12. 2021

Jste zváni na předvánoční koncert a rozdávání Betlémského světla od 17:00 ve Velké Úpě v Kostele Nejsvětější Trojice.

Více informací u pořadatele Kostel Nejsvětější Trojice

 

Příchod Betlémského světla