Noc kostelů ve Velké Úpě

Velká Úpa - Kostel Nejsvětější Trojice 10. 6. 2022

Program v kostele Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě je součástí regionálního programového celku Krkonošská trojice, který propojuje kostely v Černém Dole, v Malé Úpě a ve Velké Úpě. Každý poutník po trojici dostane razítko, kdo se prokáže alespoň dvěma razítky, toho čeká malé občerstvení a drobný památeční dárek.

 

Všechny tři kostely jsou propojeny malými koncerty z děl klasické hudby. Velká Úpa jej uzavírá koncertem AVE MARIA ve 20:00 (společný program otevře koncert MISERERE právě v Černém Dole v 17:00 a na něj navazuje koncert LAUDATE v Malé Úpě v 18:30).


Noc kostelů ve Velké Úpě bude symbolem otevřené náruče Panny Marie. V průběhu celého večera bude moci každý poutník anonymně napsat svoji prosbu k Matce Boží na lísteček a vložit jej do schránky. V úplném závěru večera bude jeho prosba zahrnuta do společné modlitby s Loretánskou litanií. K tichému setkání s Bohem i s lidmi bude po celý večer přizvukovat hudba a mluvené slovo.


Program

18:00 otevření kostela, samostatné prohlídky,
průvodní slovo a hudba
20:00 AVE MARIA koncert
20:45 Loretánská litanie

 

více informací

Noc kostelů ve Velké Úpě