Malíř a fotograf spolu na horách

Pec pod Sněžkou - Veselý výlet 13. 1. 2023 - 23. 6. 2023

Ondřej Mestek a Pepa Dvořáček jsou především dva kamarádi z dětství. Spojuje je nejenom společné trávení času na horách v mládí i v současnosti, ale hlavně výtvarná tvorba. Přitom každý pracuje s jiným médiem, ale propojuje je zejména motiv figury, krajiny a hor. Ondřej Mestek je malíř, v letech 2012 až 2018 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malby u profesora Jiřího Sopka a poté u Roberta Šalandy. Je pro něho charakteristická situační malba, téma hor a horské turistiky. Často zobrazuje příběhy horalů, motivy samoty a osamělosti v horách, ale také lyžařské areály nebo horské boudy. S Pecí pod Sněžkou a Špindlerovým Mlýnem souvisí obrazy s motivy mistra světa Gustla Berauera a zaniklých skokanských můstků.

Pepa Dvořáček je fotograf, v letech 2013 až 2018 vystudoval fotografii na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské universitě v Opavě. Ve volné tvorbě se zaměřuje především na dokumentární fotografii s přesahem do portrétu a částečně i do inscenované fotografie. V roce 2017 získal první cenu Czech Press Photo v kategorii Každodenní život za sérii Temný Důl. Jejich první společnou uměleckou konfrontací byla výstava Black lodge na podzim 2017 v Dixově brusírně v Temném Dole. V galerii v Peci spolu budou vystavovat od ledna do června 2023.

 

více informací

Malíř a fotograf spolu na horách