Loučení s prázdninami - divadlo v Herní krajině

Herní krajina Pecka 28. 8. 2021

První krkonošské divadlo Járy Dostálka si na sobotu 28. sprna připravilo představení "Jak Trautenberka bolely zuby".
Začátek představení v 15:00 
Ve spolupráci se SkiResort Live bude připraven také doprovodný program, o kterém Vás budeme průběžně informovat.

Loučení s prázdninami - divadlo v Herní krajině