Běh světlušek

Velká Úpa - Kostel Nejsvětější Trojice 28. 10. 2023

Teplé ponožky na nožky, hrníček do kapsy a HURÁ KE KOSTELU! Zveme vás na Běh světlušek - velký večerní běh pro děti kolem hřbitova.

  • opékání buřtů
  • teplé nápoje
  • ceny pro děti

Začátek: 17:30