Jen na přístroje se v meteorologii spolehnout nedá

Vydáno 20. 9. 2017

Možná kolem budovy meteorologické stanice v Peci pod Sněžkou na rozhraní Malé pláně a Zeleného údolí jezdíte či chodíte každý den. Napadlo vás ale někdy, jak taková každodenní práce meteorologa uvnitř vypadá?

Budova se nachází v nadmořské výšce 815 m. n. m. a provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav. Kromě budovy stanice a měrného pozemku je součástí i automatická měřicí stanice na vrcholu Sněžky v Poštovně Anežka.

Budova stanice v Peci byla vybudována v druhé polovině 80. let a jedním z inici- átorů výstavby byl pan Milan Makovička. První měření proběhla již v roce 1987, ovšem nepřetržitý provoz byl zahájen až 1. září 1988. Objekt byl původně určen celkem deseti zaměstnancům. Vedle observatoře, kterou obsluhují pozorovatelé, jsou zde prostory pro synoptiky – tedy ty, kteří vytvářejí předpověď počasí. Tento plán se ovšem nenaplnil a aktuálně se o provoz stanice starají celkem tři pozorovatelé.

Hlavním cílem MS je nepřetržité a kontinuální měření a pozorování meteorologických podmínek. Většina veličin je měřena elektronicky, například teplota a vlhkost vzduchu, přízemní a půdní teplota, tlak vzduchu, směr a rychlost větru či délka slunečního svitu. Přístroje však nejsou všemocné, a je tedy nutná přítomnost pozorovatele, který naměřená data kontroluje a doplňuje o další pozorované údaje, zejména o množství a druh oblačnosti, vodorovnou dohlednost, stav a průběh počasí. Naměřená a pozorovaná data jsou zaznamenávána v hodinových intervalech a odesílána do centrální databáze v Praze, odkud se dále zpracovávají. Vedle těchto synoptických měření zde probíhají měření klimatologická (celkem 3x denně), která slouží ke sledování klimatu, což je dlouhodobý režim počasí. Pozorovatelé také dbají o údržbu a kalibraci měřících přístrojů. V letním období se zde navíc provádí mě- ření výparu vody z volné hladiny. Měření výparu vody si velmi oblíbila místní fauna, jako jsou srnky, které se do výparníku chodí napájet, nebo kočka, která se v něm i vykoupala.

V meteorologické budce umístěné na měrném pozemku jsou i manuální pří- stroje, které slouží jako záložní, když dojde k výpadku – třeba když si kuna přijde pochutnat na kabelech elektronických přístrojů.

Pro ty, které zajímá, jak to na stanici chodí, jak vypadají jednotlivé přístroje nebo chtějí slyšet různé zajímavosti o práci meteorologa, mohou využít Dne otevřených dveří ČHMÚ. Ten se zpravidla koná třetí březnovou sobotu.

Slovanu se daří – má širokou základnu i zastoupení v reprezentaci

Slovanu se daří – má širokou základnu i zastoupení v reprezentaci

15. 12. 2019

TJ Slovan Pec má v současné době 95 členů, z toho 52 závodníků. Sna...

Zahájení zimní sezóny

Zahájení zimní sezóny

6. 12. 2019

V Peci pod Sněžkou se podle plánu mají sjezdovky otevřít v sobotu 1...

Sportík: nový sportovní lyžařský kroužek

Sportík: nový sportovní lyžařský kroužek

7. 11. 2019

SkiResort Live otevírá nový sportovní lyžařský kroužek. Přihlášky j...