Město Pec pod Sněžkou zavedlo tyto místní poplatky:

a) Poplatek ze psů (350,- Kč, důchodci 100,- Kč)
b) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (15,- Kč/osoba/den, neplatí děti do 18 let a osoby nad 70 let)
c) Poplatek za užívání veřejného prostranství (viz. OZV)
d) Poplatek z ubytovací kapacity (4,- Kč/lůžko/den)
e) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Viz. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č.1/2018, dále jen OZV

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí VŽDY ubytovaní hosté.

Poplatek z ubytovací kapacity platí VŽDY ubytovatel (tj. osoba která provozuje ubytovací služby) nikoli ubytovaní hosté.

Účet Města Pec pod Sněžkou vedený u Komerční banky v Trutnově

č. 107-2106750247/0100

poplatek
Poplatky za psa: běžná splatnost: 1x ročně do 28. 2.
var. symbol: 1341 + č. 1 Pec + číslo popisné
var. symbol: 1341 + č. 2 Úpa + číslo popisné
Poplatky rekreační pobyt: běžná splatnost: 2x ročně do 15.4. a 15. 10.
var. symbol: 1342 + č. 1 Pec + číslo popisné
var. symbol: 1342 + č. 2 Úpa + číslo popisné
Poplatky ubytovací kapacita: běžná splatnost: 2x ročně do 15.4. a 15. 10.
var. symbol: 1345 + č. 1 Pec + číslo popisné
var. symbol: 1345 + č. 2 Úpa + číslo popisné
Poplatky ze vstupného: běžná splatnost: dle ohlašovací povinnosti
var. symbol: 1344 + č. 1 Pec + číslo popisné
Poplatek za vjezd: běžná splatnost: v den vystavení povolenky
var. symbol: 1346 + č. 1 Pec + číslo popisné
var. symbol: 1446 + č. 2 Úpa + číslo popisné
Poplatek za užívání VP: běžná splatnost: v termínu dle OZV č.5/2010
var. symbol: 1343 + číslo pořadové

Vzory formulářů


Poplatek ze psů (čl.2 – čl. 7 OZV)
Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Čestné prohlášení (o výši příjmu v příp., že hradíte nižší sazbu za psa)
Čestné prohlášení při odhlašováni psa
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (čl. 8 – čl. 12 OZV)
Ohlašovací (registrační) povinnost k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt – vyúčtování odvodu místního poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství (čl. 13 – čl. 19 OZV)
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity (čl. 25 – čl. 29 OZV)
Ohlašovací (registrační) povinnost k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
Ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku z ubytovací kapacity – vyúčtování odvodu místního poplatku
Poplatek za povolení ke vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (čl. 30 – čl. 35 OZV)
Žádost o udělení povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst města