Vánoční jarmark

Kostel ve Velké Úpě 4. 12. 2019

Zveme Vás na vánoční jarmark 4. prosince od 16 hodin do kostela ve Velké Úpě. Na programu je prodej dětských výrobků z místní ZŠ a MŠ, vánoční představení a zpěv vánočních koled.

Vánoční jarmark