Rozsvícení vánočního stromu

Velká Úpa 30. 11. 2019

Srdečně vás zveme na slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Velké Úpě. Zazpívají děti ze základní školy. Občerstvení zajištěno, každý ale může přinést něco dobrého na zub a na ochutnání ostatním.

 


 

Od 17:45 jste pak také srdečně zváni do velkoúpského kostela na zažehnutí první svíčky adventního věnce a žehnání věnců.

Rozsvícení vánočního stromu