HASIČSKÝ BÁL

MUSIC CLUB KLONDIKE 19. 3. 2016

Zveme Vás na Hasičský bál místního sboru dobrovolných hasičů.

Vstup pouze ve společenském oblečení.

Bližší informace na www.klondikeklub.cz

HASIČSKÝ BÁL