Jednotka SDH nabízí občanům Pece pod Sněžkou a Velké Úpy, kteří spadají do rizikové skupiny (tzn. občané nad 70 let a lidé s chronickými zdravotními potížemi) pomoc v případě nezbytně nutné dodávky léčiv, případně potravin. V případě potřeby využijte tyto kontakty: Velitel jednotky: Luboš Černý - 724851717 , Místostarosta SDH: Ivan Balcar - 605513541. Dále jednotka děkuje Všem lidem kteří se jakkoli podílí na zabezpečení našeho okolí. Ať už samotnou výrobou ochranných pomůcek, nebo dodržováním stanovených zákazů.