Tradiční zájezd do polské Kudowy Zdroj na nákupy se uskuteční 1. 10. t. r. (čtvrtek), odjezd z Pece v 7 hod. - nástupy po trase do Trutnova.

Vedoucí zájezdu je p. Žaláková - přihlášky u ní na tel. 605 560 008

Info ve vývěsce na DPS.

Členové za 100,- Kč,   nečlenové - 200,- Kč.