Členská schůze klubu se koná 24. 9. od 13.30 hod. v DPS ve Velké Úpě

Program: členské záležitosti

               zhodnocení grilovačky

               prohlídka nového Terminálu - 30. 9. cca od 15 hod.

               výlet do Polska 1. 10. t.r.  a divadla do Prahy

               zájezd do Švýcarska - pokyny

               různé

Tak přijďte pobejt.