Tradiční grilovačku připravujeme na 27. 8. t.r. od 13 hod. u DPS ve Velké Úpě (bývalá škola)