Členská schůze Klubu bude 21. 11. 2019 ve 13.30 hod. v DSP ve Velké Úpě.

Program: členské příspěvky na r. 2020

               příprava Mikulášské besídky

               zájezd Lázně Poděbrady r. 2020 - zaplacení zálohy