Pozvánka na členskou schůzi a tradiční grilovačku u DPS ve Velké Úpě od cca 13. hod.

Vítané určitě bude, když donesete sebou slanou či sladkou dobrotu na ochutnání a samozřejmě

dobrou náladu.