12. 12. 19 adventní zájezd pro členy i nečleny Klubu - kromě adventních trhů je na programu  prohlídka města a kostela s průvodcem

- odjezd z nádraží ČD Trutnov v 9 hod., odjezd z Wroclawi cca v 18 hod.

- cena pro členy 500,- Kč, pro nečleny 750,- Kč

- bližší informace J. Horynová - tel. 724 119 091

- sběr přihlášek ukončen