Udostępnij
Velká Úpa – Výsluní – Janovy Boudy

Z głównej drogi prowadzącej z Velké Úpy do Peca pod Sněžkou skręcimy przed hotelem Pecr w Pecu pod Sněžkou w prawo równolegle z niebieskim szlakiem turystycznym. Z tej drogi skręcimy po ok. 1 km w lewo. Trasa jest długa 3 km i prowadzi po utwardzonych i nieutwardzonych ścieżkach. Od schroniska Janovy boudy możemy jechać dalej na Różową Górę (Růžová hora) lub na drugą stronę do Spalonego Młyna. Między schroniskiem Výsluní a Janovy boudy nad górnym przystankiem kolejki linowej Portášky możemy pozbierać siły w schronisku Sagasserovy boudy. Serwują tutaj typowe i nietypowe dania karkonoskie lub steki z bydła górskiego.