Prohlídka nového Terminálu před otevřením se uskuteční 30. 9. t. r. předběžně od 15 hod.

Upřesní se na schůzi klubu 24. 9.   Průvodcem nám bude sám p. starosta Tomášek.

Tak přijďte.