Kulturní a jiné akce

Z P Ě T


Mikulášská nadílka

Velká Úpa, Skleník, 6. 12. 2013


Sbor dobrovolných hasičů pořádá pro děti i dospělé
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

kde: V restauraci Skleník, Velká Úpa, pod lanovou dráhou Portášky

kdy: V pátek 6.12.2013, od 17 hodin pro děti a od 20 hodin pro dospělé

Z P Ě T