Drakiáda

Herní krajina Pecka 28. 9. 2019

Zveme vás do Velké Úpy na první drakiádu u Herní krajiny Pecka. Čaká vás dětská dílnička na výrobu draků, soutěž v létání, soutěž o nejhezčího draka a mnoho dalšího...

 

Harmonogram:

12:00 - 14:00 volné létání na pláni u Herní krajiny Pecka vedle horní stanice lanovky Portášky

12:00 - 14:00 dětská dračí dílnička v Horské chatě Portášky / ve venkovním stánku (dle počasí)

14:00 prezence účastníků soutěže v létání

14:15 start soutěže v létání

14:45 soutěž o nejhezčího draka

15:00 vyhlášení výsledků

 

Soutěž v létání

Startovat může každý ve věku 1-15 let a to ve dvou kategoriích:
- Koupený drak / malovaný drak z dílničky
- Doma stavěný drak

Pro obě kategorie platí shodná pravidla. Každá kategorie může být rozdělena do několika startovních skupin. Počet skupin závisí na počtu přihlášených účastníků v dané kategorii.

START je hromadný

DOBA LETU je 10 minut

Po tuto dobu musí drak zůstat ve vzduchu jen za pomoci držení za provázek. (Pomoc dospělých je povolena)

Každý dotek draka se zemí je hodnocen jedním trestným bodem. Taktéž každé uchopení draka do ruky je hodnoceno jedním trestným bodem. V případě pádu draka na zem se nadhození draka k opětovnému letu
hodnotí jedním trestným bodem.

Hodnotí se výška letu a doba po kterou setrvá drak ve vzduchu.

V případě nerozhodnosti bude přihlédnuto i k atraktivitě draka.

Vítězí drak který se udrží po celý měřený časový úsek ve vzduchu a to v největší výšce, s nejmenším počtem trestných bodů.

Pravidla se mohou měnit a přizpůsobovat aktuální povětrnostní situaci. Případné změny pravidel budou vyhlášeny těsně před startem přímo na kolbišti.

 

Soutěž o nejhezčího draka

soutěží se ve 3 kategoriích:
- Koupený drak
- Malovaný drak z dílničky
- Doma stavěný drak

Soutěžící budou prezentovat porotě své draky. Ti vyberou 3 nejhezčí draky v každé kategorii.

Drakiáda