Den IZS a oslavy 140 let hasičů ve Velké Úpě

Velká Úpa - centrální parkoviště 2. 9. 2017

Zveme Vás do Velké Úpy na den Integrovaného Záchraného systému a oslavy 140 let sdružení dobrovolných hasičů Velká Úpa.

Den IZS a oslavy 140 let hasičů ve Velké Úpě